Årsrapporten ger en bred överblick över folkhälsoläget i Sverige. Den visar på många aspekter av hälsa och även bestämningsfaktorer för hälsa, vilket ger en möjlighet att se mönster och samband för hur hälsan i stort utvecklas i befolkningen och i olika befolkningsgrupper.

Folkhälsomyndigheten ska främja befolkningens hälsa genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Till myndighetens uppgifter hör att årligen lämna en rapport om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Huvudsakliga målgrupper är regering, riksdag och tjänstemän på nationell nivå, men rapporten är också av intresse för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra som arbetar med folkhälsofrågor.

Figur 1–16 Medellivslängd Dödlighet (Excel-dokument, 336 kB)

Figur 17–29 Hjärtkärl- Cancer- Infektionssjukdomar (Excel-dokument, 249 kB)

Figur 30–48 Skador Psykisk ohälsa (Excel-dokument, 386 kB)

Figur 49–78 Livsvillkor Levnadsvanor (Excel-dokument, 384 kB)