Vad här hänt sedan den förra folkhälsopolitiska rapporten gavs ut år 2005? Vilka resultat har genomförda åtgärder gett? Har folkhälsan i Sverige blivit bättre? Hur skapar man goda livsvillkor som främjar människors hälsa? Och kan verkligen en förbättrad folkhälsa leda till ekonomiska besparingar för samhället? Dessa frågor och många fler försöker Statens folkhälsoinstitut svara på i den här rapporten, på uppdrag av regeringen. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen som här får ett underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtiden. Vi hoppas även att rapporten kan bli till glädje och nytta för regionala och lokala politiker, tjänstemän, representanter för näringslivet, ideella organisationer och andra som kan vara med och påverka framtidens folkhälsa.