Förebygga kikhosta hos spädbarn – Faktablad

Lyssna

Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns även en PowerPoint-presentation med talmanus som kan användas i utbildningssyfte.

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint, 3,5 MB)

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF, 1,1 MB)

Relaterad läsning

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 16043