Att skydda riskgrupper från smitta har varit centralt under hela pandemin och är det också fortsättningsvis. Inom vård och omsorg får smittspridning mer allvarliga konsekvenser än i samhället i övrigt. Vägledningen innehåller rekommendationer om vilka förebyggande åtgärder som kan användas inom vård och omsorg för att minska risken för smittspridning samt smittspårning och testning av personer i de miljöer som ingår i smittspårningsplikten. Rekommendationerna omfattar omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 vårdas, bor eller vistas samt hälso- och sjukvård.

Denna vägledning ersätter dokumenten ”Åtgärder mot spridning av covid-19 – rekommendationer till vård, tandvård och omsorg” och ”Vägledning för smittspårning av covid-19”. Målgrupper för publikationen är regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter samt chefer och medicinskt ansvariga inom aktuella verksamhetsområden och är ett stöd när lokala eller regionala riktlinjer tas fram.

Version 2. Följande förändring har gjorts:

Informationen under rubrik ”Åtgärder vid ökad risk för smittspridning - Besök och aktiviteter” har uppdaterats.

Relaterad läsning

Personal inom vård och omsorg