Detta är Folkhälsomyndigheten återrapportering av regeringsuppdrag Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19.

Uppdraget syftar till att undersöka behovet av föreskrifter för att minska risken för att smitta sprider sig inom socialtjänstens verksamheter, hemtjänst i ordinärt boende, särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre, bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning samt boende enligt LSS.