Framtida konsekvenser av ökad antibiotikaresistens

Lyssna

Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av rapporten "Framtida kostnader för antibiotikaresistens", som redovisades till regeringen i januari 2018. Rapporten innehåller beräkningar och prognoser av kostnader och andra samhällskonsekvenser av de ökade förekomsten av resistens. Bland annat lyfts fram att antalet fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens år 2050 kommer att vara fyra gånger fler än i dag.

Faktabladet riktar sig såväl till beslutsfattare och profession i vård och omsorg som till allmänheten.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 02263-2017-1