Varför ska man satsa på folkhälsa? Hur har hälsan utvecklats de senaste åren och vilka är de framtida utmaningarna? Vilka strategiska satsningar behövs för att tackla utmaningarna? Hur kan olika aktörer bidra till framtidens folkhälsa? I den här kortversionen finns en sammanställning av de viktigaste resultaten från Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut har tagit fram på uppdrag av regeringen. Kortversionen riktar sig till regionala och lokala politiker, tjänstemän, ideella organisationer och andra som kan vara med och påverka framtidens folkhälsa.