Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Vi har samlat de viktigaste principerna för Folkhälsomyndighetens grafiska profil i den grafiska manualen. Här beskrivs logotyp, teckensnitt, färger med mera och vi ger även exempel på hur profilen ska appliceras på olika typer av material. Ansvaret för vår grafiska profil ligger på Avdelningen för kommunikation.

Folkhälsomyndighetens grafiska profil ska bidra till att bygga en tydlig och särskiljande visuell identitet som kommunicerar rätt förväntan hos myndighetens målgrupper. Vår identitet har en myndighetskaraktär som är unik i förhållande till andra aktörer inom vårt område och som andas en modern och öppen organisation. Den grafiska profilen ska bidra till ett bibehållet starkt, långsiktigt och förtroendefullt varumärke för Folkhälsomyndigheten.

Profilmanualen är framtagen för att vi ska kunna hålla en enhetlig form och en genomgående hög kvalitet på hela vår kommunikation. Den ses över kontinuerligt för att kunna anpassas efter nya behov i den digitala utvecklingen.

Allt material som produceras på myndigheten ska följa den grafiska profilen. Undantag från regeln kan förekomma i särskilda regeringsuppdrag som riktar sig mot specifika målgrupper utanför myndighetens ordinarie målgrupper.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24101