Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Analysen visar att det, givet dagens incidensnivåer i SLL, inte är kostnadseffektivt att erbjuda kostnadsfri vaccination.