Hälsoekonomisk analys av TBE-vaccination i Stockholms läns landsting (SLL) – Framtagen på uppdrag av SLL

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Analysen visar att det, givet dagens incidensnivåer i SLL, inte är kostnadseffektivt att erbjuda kostnadsfri vaccination.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 26
Artikelnummer: 18125