Hälsoekonomisk utvärdering av pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

Lyssna

I denna rapport redogörs för den hälsoekonomiska analys som Folkhälsomyndigheten utförde i april 2021 på uppdrag av regeringen. Syftet var att uppdatera den hälsoekonomiska analysen (från 2016) och att bedöma om pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram.

I det hälsoekonomiska underlaget presenteras en analys av hälsoeffekter och kostnader av att vaccinera 75-åringar jämfört med ingen vaccination. Resultaten visar att det är en kostnadseffektiv strategi att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för individer 75 år och äldre, jämfört med att inte vaccinera.

Relaterad läsning

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 21100