Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Kikhostevaccination – En hälsoekonomisk kostnadseffektivitetsanalys av olika vaccinationsstrategier för kikhosta

Lyssna

Rapporten jämför kostnader och hälsoeffekter vid olika vaccinationsstrategier för kikhosta i jämförelse med dagens vaccinationsschema. De fyra vaccinationsstrategier som utvärderas är kokongstrategin, vaccination av gravida i tredje trimestern, tidigareläggning av vaccin samt vaccination utan fördröjning (alltså exakt enligt dagens vaccinationsschema).

Kunskapsunderlaget utgör ett underlag för hur vaccinationsschemat för kikhosta kan utvecklas.

Rapporten riktar sig främst mot berörda personer vid Regeringskansliet, landsting och andra myndigheter.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 36
Artikelnummer: 15042