Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget undersöker eventuell kostnadseffektivitet av att införa rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Rapporten riktar sig främst mot berörda personer vid Regeringskansliet, landsting och andra myndigheter.

Läs om rotavirusinfektion i Sverige