Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Rotavirusvaccination – En kostnadseffektivitetsanalys av ett införande av rotavirusvaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet

Lyssna

Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget undersöker eventuell kostnadseffektivitet av att införa rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet.

Rapporten riktar sig främst mot berörda personer vid Regeringskansliet, landsting och andra myndigheter.

Läs om rotavirusinfektion i Sverige

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 15062