Hepatit B-vaccination som ett särskilt vaccinationsprogram – Hälsoekonomisk utvärdering

Lyssna

Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa hepatit B-vaccination i ett särskilt vaccinationsprogram till fyra olika riskgrupper jämför med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot hepatit B till riskgrupper - beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 45
Artikelnummer: 15112