Hepatit B-vaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag

Lyssna

Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om hepatit B, vilka grupper som har en ökad risk att smittas och om riktad vaccination till dessa så kallade riskgrupper.

Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en grund i Folkhälsomyndighetens utredning om hepatit B-vaccination till riskgrupper, men riktar sig också till andra myndigheter och aktörer inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 149
Artikelnummer: 15103