Motiv: yngre kvinna och man

Det nya kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (2019) framhåller att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även där kondom inte används.

Ladda ner affischen i A4-format under Öppna publikationen

Ladda ner affischen i A3-format (PDF, 4,2 MB)

Ladda ner tryckfil för affischen (PDF, 9 MB)

Övriga motiv

Relaterad läsning

Humant immunbristvirus (Hiv) och sexuellt överförda infektioner (STI)