HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet

Lyssna

I detta dokument presenteras Socialstyrelsens samlade bedömning av om ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) bör ingå i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 17
Artikelnummer: 2008-130-5