Skriften om objektburen smitta är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften beskrivs bl.a. hur smitta sprids, förebyggande åtgärder, provtagning, smittspårning och vem som ansvarar för olika åtgärder. Här finns också ett avsnitt om angränsande lagstiftning.

Observera att de delar i handboken som handlar om smittspårning och undanröjande av objektburen smitta har ersatts av den nya vägledningen Smittspårning och undanröjande av objektburen smitta.

Relaterad läsning