Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om influensa, grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom, och om riktad vaccination till dessa så kallade riskgrupper.

Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en grund i Folkhälsomyndighetens utredning om influensavaccination till riskgrupper, men riktar sig också till andra myndigheter, smittskyddsenheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram