Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss

Lyssna

På grund av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige utfärdar Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, nya kompletterande rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit i öppenvård. Avsikten är att identifiera och behandla fler fall av halsfluss orsakade av grupp A-streptokocker (GAS) för att minska risken för allvarliga iGAS-infektioner som kan utvecklas sekundärt till befintliga GAS-fall.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24144