Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar

Lyssna

Denna rapport redogör för den hälsoekonomiska analys som Folkhälsomyndigheten utförde 2019 på uppdrag av regeringen. Syftet var att komplettera det beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar som Folkhälsomyndigheten tillsände regeringen år 2017.

Folkhälsomyndigheten kvarstår vid sin bedömning att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Den hälsoekonomiska analysen visar att allmän vaccination är kostnadseffektiv, men att det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: