Syftet med denna specifikation är att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19. Version 3 motsvarar de krav som Folkhälsomyndigheten har ställt, men med mindre justeringar, vid upphandling av laboratoriekapacitet för 2021. Regioner kan skriva egna avtal med laboratorier och ställa andra krav.