Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2021

Lyssna

Rapporten beskriver det aktuella läget för de nationella vaccinationsprogrammen när det gäller reglering och omfattning, sjukdomsförekomst och vaccinationstäckning samt tillgång till vaccin m.m.. Dessutom redogör vi för de rekommenderade vaccinationerna och regionala vaccinationsprogram samt tar upp aktuella frågor och vårt pågående och planerade arbete. Rapporten gäller 2020 och första halvåret av 2021.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21105