Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2022

Lyssna

Rapporten sammanfattar läget vad gäller de nationella vaccinationsprogrammen, Folkhälsomyndighetens närmaste planering och utvecklingen av nya vacciner, och beskriver dessutom ett urval aktuella ämnen inom vaccinationsområdet.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen som är uppdragsgivare, men den kan även vara av intresse för andra aktörer inom vaccinationsområdet.

Denna rapport redogör för det epidemiologiska läget under 2021 för sjukdomar inom nationella vaccinationsprogram, aktuella frågor under det andra halvåret av 2021 och vår planering så som den ser ut i början av 2022.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 28
Artikelnummer: 22010