Rapporten ger en överblick över det aktuella läget och förändringar på vaccinationsområdet sedan den föregående lägesrapporten 2019.

Innehållet omfattar en uppföljning av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och rekommenderade vaccinationer, regionala vaccinationsprogram, förändringar på vaccinationsområdet, inkomna synpunkter, vaccinationsprogram i nordiska länder och myndighetens pågående och planerade arbete.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Relaterad läsning

Nationella vaccinationsprogram

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 7 oktober 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20139