Genom att underlätta för spelare och andra att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom kan vi tillsammans minska risken för smittspridning av covid-19 inom lag, mellan lag och vidare till övriga samhället. Trots låg samhällsspridning av covid-19 i övrigt i september 2020, så rapporterades 12 klusterutbrott i hockeylag i olika regioner in till Folkhälsomyndigheten. Utbrott rapporterades också i andra lagsporter, men i betydligt mindre utsträckning. Utbrott har skett både i junior- och seniorlag. Det är oklart varför hockey varit mer drabbat än andra sporter men det finns hypoteser om vilka faktorer som samspelar och som kan ha betydelse. Träningen sker till exempel i en kall inomhusmiljö och hockey är en kontaktsport där det är svårt att följa rekommendationer om minskade fysiska kontakter och att hålla avstånd.

Folkhälsomyndigheten har i den här rapporten sammanställt den begränsade erfarenhet som finns och ger råd till idrottsföreningar, tränare och spelare om hur man kan förhindra smittspridning. Rapporten är till för idrottsklubbar, lag, tränare och spelare som ett stöd i att minska smittspridningen i samband med aktiviteter som kan kopplas till idrottsutövning, så som träningar, matcher och transporter. Rapporten fokuserar främst på ishockey men andra lagidrotter kan också ha nytta av erfarenheterna och rekommendationerna.