Materialen behandlar de vanligaste luftvägsinfektionerna hos förskolebarn och hur dessa handläggs i öppenvård. De har tagits fram med stöd från Strama.