Detta är en skrift om de vanligaste luftvägsinfektionerna hos förskolebarn och hur dessa handläggs i öppenvård.