Här ges en fullständig metodbeskrivning till rapporten "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst", där vetenskapliga rön om hur nya metoder och produkter kan spridas och implementeras presenteras och diskuteras.

Relaterad läsning