Detta informationsblad riktar sig till dig som bedriver verksamhet, eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna om utökat rökförbud.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: engelska, arabiska