Om vaccinationer för dig som är gravid

Lyssna

Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19 för din och ditt barns skull. Här kan du läsa mer om varför, och om vad sjukdomarna innebär.

Faktabladet finns på flera språk

Arabiska, engelska, ryska, somaliska, tigrinja och ukrainska.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22204