Ökning av invasiv campylobacterinfektion

Lyssna

Rapporten handlar om hur den ökade förekomsten av invasiv campylobacterinfektion i Sverige under året 2014 var en konsekvens av ändrade odlingsmedium.

Den vänder sig till landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, infektionskliniker och smittskyddsenheter och syftar till att återge en fördjupad beskrivning av den utförda analysen som förklarar den konstaterade ökningen.

Rapporten kan användas som underlag för ställningstagande till förbättrad diagnostik av invasiv campylobacterinfektion i de fall denna inte är optimerad utifrån tillgängliga blododlingssystem.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 16006