Övervakning av antibiotikaresistens är nödvändig för att ge underlag till rekommendationer angående val av empirisk antibiotikabehandling vid olika infektionstillstånd. Andra syften är att tidigt upptäcka spridningar av resistens och att kunna bedöma effekten av olika åtgärder mot antibiotikaresistens.