Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om pneumokocksjukdom, grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom, och om riktad vaccination till dessa s.k. riskgrupper.

Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en grund i Folkhälsomyndighetens utredning om pneumokockvaccination till riskgrupper, men riktar sig också till andra myndigheter, smittskyddsenheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram