Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024 riktar sig till länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar genomföra under perioden.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 29 oktober 2021
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21250