Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022-2024

Lyssna

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024 riktar sig till länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar genomföra under perioden.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21250