Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022–2024

Lyssna

Planen för tillsynsvägledning riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Under 2022–2024 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera följande vägledningsinsatser:

  • Bassängbad: tillhandahålla frågor och svar samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Inomhusmiljö i förskola och skola: se över och komplettera webbtexter samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Inomhusmiljö i bostäder: ta fram vägledning, arrangera en utbildning samt delta på regionala hälsoskyddsträffar
  • Objektburen smitta (ta fram vägledning om det förebyggande arbetet med objektburen smitta)
  • Temperatur inomhus (revidera allmänna råd och övrig vägledning)
  • Ventilation och luftkvalitet (påbörja översyn av allmänna råd och övrig vägledning)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21062