Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre – Beslutsunderlag

Lyssna

I denna rapport redogörs för den bedömning om pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram som Folkhälsomyndigheten utförde i april 2021 på uppdrag av regeringen.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att pneumokockvaccination av personer 75 år och äldre bör omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten föreslagit att personer med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar bör erbjudas pneumokockvaccination inom ett nationellt särskilt vaccinationsprogram.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 21101