Denna litteraturgenomgång har genomförts för att sammanställa slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler. Exempel på svenska erfarenheter finns också kortfattat beskrivna. Rapporten sammanfattar forskning som publicerats på området fram till den 22 september 2020.

Sammanställningen vänder sig till kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra ansvariga aktörer som ansvarar för genomförande av PCR-testning för att påvisa pågående covid-19 med infektionsfokus i de övre luftvägarna.