Den här rapporten ger en kortfattad och aktuell lägesbeskrivning av området psykisk hälsa och suicidprevention under 2018. Rapporten omfattar det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten men berör även det arbete som genomförts av andra myndigheter och nationella aktörer inom området. Vi presenterar också aktuell statistik om utvecklingen av psykisk hälsa, ohälsa och suicid i befolkningen.

Rapporten riktar sig till tjänstepersoner i Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Den riktar sig även till tjänstepersoner och intressenter på regional och lokal nivå.