Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om unga transpersoners erfarenhet av suicidalitet och självskada, samt att ge förslag på förändringar och insatser som kan minska den psykiska ohälsan bland transpersoner. Rapporten bygger på intervjuer med 29 unga transpersoner 16–26 år. Flera saker kan förbättras för att minska risken för psykisk ohälsa och öka skyddsfaktorerna, och därmed skapa förutsättningar för könskongruens och psykisk hälsa.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 24 juni 2020
  • Uppdaterad: 18 juni 2020
  • Artikelnummer: 19096