Uppdaterad 2020-02-06

Middle East Respiratory Syndrome (mers) är en virussjukdom som orsakas av ett coronavirus. Infektion med mers-virus orsakar luftvägssymtom, som i vissa fall kan bli allvarliga. Smittan förekommer huvudsakligen i Saudiarabien, men spridning sker ibland även i andra länder på arabiska halvön. Riskfaktorer är framför allt kontakt med verifierat mers-fall, sjukhusvård i länder med spridning och/eller nära kontakt med kameler/dromedarer i land där mers förekommer. Syftet med nedan handläggningsrekommendationer av misstänkta fall av mers är att de i första hand ska utgöra ett underlag till smittskyddsläkare och vårdgivare.