Patientinformation

Informationsbladet kan användas som stöd för läkare, sjuksköterskor samt patienter och deras anhöriga i samband med möte på äldreboende eller på vårdcentral. Författare till informationsbladet är Pär-Daniel Sundvall, PhD och specialist i allmänmedicin, FoU-centrum Södra Älvsborg.