Råd till äldre och anhöriga vid bakterier i urinen

Lyssna

Informationsbladet kan användas som stöd för läkare, sjuksköterskor samt patienter och deras anhöriga i samband med möte på äldreboende eller på vårdcentral.

Författare till patientinformationen är Pär-Daniel Sundvall, PhD och specialist i allmänmedicin, FoU-centrum Södra Älvsborg.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1