Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Till dig som har luftrörskatarr (spanska)

Lyssna

Patientinformation i samband med besök på vårdcentral.

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Svensk version av publikationen

Via länken finns publikationen att ladda ned på fler språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1