Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Råd till föräldrar om svinkoppor

Lyssna

Patientinformation i samband med besök på vårdcentral.

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Översättningar till andra språk

Fler faktablad om antibiotikaanvändning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 2011-15-11