Råd och fakta om antibiotikaanvändning – Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

Lyssna

Patientinformation i samband med besök på vårdcentral.

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: engelska, arabiska, finska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani.

Fler faktablad om antibiotikaanvändning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 2012-15-12