Folkhälsomyndigheten ser det som angeläget att i så hög utsträckning som möjligt begränsa spridningen av mpox. Grupperna som rekommenderas vaccination har utvidgats, eftersom tillgången på mpox-vaccin har ökat.

Relaterad läsning