Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionsprofylax med mpox-vaccin

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ser det som angeläget att i så hög utsträckning som möjligt begränsa spridningen av mpox. Grupperna som rekommenderas vaccination har utvidgats, eftersom tillgången på mpox-vaccin har ökat.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23080