Rotavirusinfektion i Sverige – Sjukdomsbörda, genotypsdistribution, förväntad effekt av rotavirusvaccin och förslag på en nationell övervakningsplan

Lyssna

Rotavirusinfektion i Sverige kartlägger sjukdomsbörda orsakad av rotavirus samt genotypsdistribution av cirkulerande rotavirusstammar i Sverige. Den innehåller även sammanställning av studier om vaccineffekt och säkerhet för rotavirusvaccin.

Rapporten är avsedd att vara en del i ett beslutsunderlag för ställningstagande till införandet av vaccination mot rotavirus i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Ett förslag på en nationell övervakningsplan av rotavirusvaccinationsprogram framtaget av Folkhälsomyndigheten presenteras i rapporten. Målgrupperna är myndigheter, smittskyddsläkare och personal inom hälso- och sjukvården.

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag rotavirusvaccination

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 106
Artikelnummer: 15018