Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet

Lyssna

I detta dokument redovisas Socialstyrelsens bedömning om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Socialstyrelsen tillsatte i början av 2007 en expertgrupp för att ta fram ett kunskapsunderlag för myndighetens bedömning av om ett pneumokockvaccin (PNC7) ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen har gjort sin bedömning utifrån expertgruppens rapport: Bör Sverige införa ett sju-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet?.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 2008-130-1