Denna rapport till regeringen beskriver det arbete som genomförts i samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner under 2014.

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Jordbruksverket.