Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens, kommunikationsstrategi

Lyssna

Denna reviderade version av den övergripande kommunikationsstrategin ska vara ett stöd för myndigheter och aktörer i deras kommunikation om antibiotikaresistens. Strategin innehåller en budskapsplattform med gemensamt överenskomna övergripande budskap som bör vara grunden för respektive aktörs eget kommunikationsarbete.

Reviderad version från oktober 2019.

Författare: Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens
Publicerad:
Antal sidor: 22